Fotografická soutěž

Výherci fotografické soutěže 2015

20. října 2015 v 15:17 | Barbora Černotíková
Představujeme vítěze fotografické soutěže Švýcarsko 2015:

v kategorii Architektura zvítězila fotografie Lukáše Pelikána,
v kategorii Lidé zvítězila fotografie doc. Marie Ryantové,
v kategorii Panorama zvítězila fotografie Lukáše Pelikána,
v kategorii Různé se pro nedostatek účastníků nesoutěžilo.

Gratulujeme vítězům a těšíme se na příští exkurzi!

Architektura:

Lidé:

Panorama:

Fotosoutěž Švýcarsko 2015

10. října 2015 v 13:22 | Barbora Černotíková
Milí účastníci exkurze do Švýcarska,
zašlete své fotografie do soutěže a vyhrajte 10% slevu do Ráje sýrů!

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Lidé, Panorama, Architektura a Různé. Do každé kategorie můžete přihlásit až tři fotografie.

Fotografie zasílejte do 18. října 2015 na mail sekcecascb@seznam.cz

Fotografická soutěž 2014

8. září 2014 v 21:19 | Michal Morawetz
Českobudějovická studentská sekce České archivní společnosti

vyhlašuje další ročník fotografické soutěže

určené pro všechny účastníky odborné exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU
(Jde o exkurzi uskutečněnou ve dnech 5.-7. května 2014 do okolí Lince a Salcburku)

Pravidla:
soutěžní fotografie je třeba odeslat do 10. října 2014 na adresu sekcecascb@seznam.cz;
účastníci soutěže své fotografie posílají ve třech tematických kategoriích:
"Architektura", "Lidé" a "Různé";
každý účastník soutěže může odeslat nejvýše tři fotografie v každé kategorii;
soutěž se uskuteční jen v případě, že své fotografie přihlásí alespoň tři účastníci.

Na konci října 2014 proběhne promítání fotografií z exkurze včetně těch soutěžních, o nichž budou všichni přítomní hlasovat.
Soutěž bude ihned vyhodnocena a vítězové (v rámci jednotlivých kategorií) se mohou těšit na zajímavé ceny!

Fotografická soutěž pro účastníky ústavní exkurze 2013

21. října 2013 v 9:49 | Dana Marešová

ČBSS
vyhlašuje další ročník fotografické soutěže


určené pro všechny účastníky odborné exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU

(Jde o exkurzi uskutečněnou ve dnech 6.-10. května 2013 do Štýrska, Korutan, Kraňska a Furlanska)

Pravidla:
soutěžní fotografie je třeba odeslat dnes do půlnoci (tj. 21.10.2013) na adresu sekcecascb@seznam.cz;
účastníci soutěže své fotografie posílají ve třech tematických kategoriích, a to "Architektura", "Lidé" a "Různé";
každý účastník soutěže může odeslat nejvýše tři fotografie v každé kategorii.

Vyhlášení proběhne: 22. 10. 2013 (úterý) v 16:30 v S11

Fotografická soutěž pro účastníky ústavní exkurze 2013

12. května 2013 v 20:07
Studentská sekce České archivní společnosti při Filozofické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


vyhlašuje další ročník fotografické soutěže


určené pro všechny účastníky odborné exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU

(Jde o exkurzi uskutečněnou ve dnech 6.-10. května 2013 do Štýrska, Korutan, Kraňska a Furlanska)

Pravidla:
  • soutěžní fotografie je třeba odeslat do konce září 2013 na adresu sekcecascb@seznam.cz;
  • účastníci soutěže své fotografie posílají ve třech tematických kategoriích, a to "Architektura", "Lidé" a "Různé";
  • každý účastník soutěže může odeslat nejvýše tři fotografie v každé kategorii.


V říjnu 2013 proběhne promítání fotografií z exkurze včetně těch soutěžních, o nichž budou všichni přítomní hlasovat.
Soutěž bude ihned vyhodnocena a vítězové (v rámci jednotlivých kategorií) se mohou těšit na zajímavé ceny!

Jak proběhlo promítání fotografií z exkurze Ústavu archivnictví

17. října 2012 v 19:46

V pondělí 15. října 2012 jsme pozvali do učebny S1 v budově Filozofické fakulty JU nejen členy naší studentské sekce, ale i další účastníky květnové ústavní exkurze a zájemce o členství v sekci. Setkání jsme zahájili v 18:30 předáním dárku paní docentce Ryantové za uspořádání exkurze. Další okamžiky patřily naší fotosoutěži, do níž se přihlásili tři účastníci exkurze: Aneta Čadová, Lucie Kvěchová a Michal Morawetz. Soutěžní snímky byly dvakrát anonymně promítnuty a všichni přítomní je bodově ohodnotili (1-3 body) na připravené hlasovací lístky, jichž bylo nakonec odevzdáno 19.

Během sčítání hlasů jsme konečně přikročili k promítání fotografií z celé exkurze. Většina z nich byla dílem Jiřího Cukra, další poskytl Michal Morawetz. Po půlhodinovém promítání byly hlasy ve fotosoutěži sečteny a jejím jednoznačným vítězem se stal Michal Morawetz, jenž byl autorem tří nejlépe ohodnocených snímků. Jeho fotografie byly nejlepší v kategorii "Lidé" a "Různé," naproti tomu v kategorii "Architektura" zvítězila Aneta Čadová. Oba úspěšní soutěžící byli odměněni.

Poté se ujala slova paní docentka Ryantová, aby nám představila svůj plán na další exkurzi Ústavu archivnictví, jež by tentokrát měla směřovat na jih - od Štýrska až po Slovinsko a Terst.

Předsedkyně sekce Eliška Homolková ještě ve stručnosti seznámila přítomné s účastí našich členů v projektu Jihočeské univerzity, určeného k popularizaci vědy. Po krátké diskusi o dalších možných aktivitách naší studentské sekce bylo toto podzimní setkání ukončeno.

Vítězná fotografie - 53 bodů, nejlepší v kategorii "Lidé" (Michal Morawetz)

Nejlepší fotografie v kategorii "Různé" s počtem 50 bodů (Michal Morawetz)

Nejlepší fotografie v kategorii "Architektura" s 45 body (Aneta Čadová)

Fotografická soutěž pro účastníky ústavní exkurze 2012

15. srpna 2012 v 18:15
Studentská sekce České archivní společnosti při Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


vyhlašuje další ročník fotografické soutěže,


určené pro všechny účastníky odborné exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU.

(Letos se jedná o exkurzi uskutečněnou ve dnech 7.-10. května 2012 do východních Čech, Kladska a Polska.)

Pravidla:
  • soutěžní fotografie je třeba odeslat do konce září 2012 na adresu sekcecascb@seznam.cz;
  • účastníci soutěže své fotografie posílají ve třech tematických kategoriích, a to "Architektura", "Lidé" a "Různé";
  • každý účastník soutěže může odeslat nejvýše tři fotografie v každé kategorii.


V říjnu 2012 proběhne promítání fotografií z exkurze včetně těch soutěžních, o nichž budou všichni přítomní hlasovat.
Soutěž bude ihned vyhodnocena a vítězové (v rámci jednotlivých kategorií) se mohou těšit na zajímavé ceny.

Jak proběhla podzimní schůzka naší sekce, promítání fotografií z ústavní exkurze a vyhodnocení fotosoutěže

31. října 2011 v 21:40
Pondělní podvečer 31. října 2011 strávili členové naší studentské sekce v učebně S2 v budově Filozofické fakulty, aby zavzpomínali na květnovou exkurzi Ústavu archivnictví, jež mířila zejména do Slezska a na severní Moravu. V 16:45 byla tato podzimní schůzka členů sekce zahájena její předsedkyní Eliškou Homolkovou za přítomnosti celkem 24 účastníků.
Prvním bodem programu byla fotografická soutěž, kterou vyhlásilo vedení sekce na zmiňované exkurzi. Do soutěže se přihlásili jen tři účastníci: Kateřina Fantová, Soňa Martinovská a Jaroslav Mrňa. Poslali celkem 20 snímků, a to v rámci tří tematických kategorií (Architektura, Lidé, Různé). Soutěžní fotografie byly pak dvakrát anonymně promítnuty a obecenstvo je na svých hlasovacích lístcích hodnotilo body od jedné do tří. V kategorii Architektura byla s počtem 58 bodů nejlepší fotografie czieszynské rotundy od Soni Martinovské.
Absolutní vítězkou soutěže se stala Katka Fantová, která zvítězila v obou dalších kategoriích - v kategorii Různé s 50 body (západ slunce ze Cvilína) a v kategorii Lidé s nejvyšším počtem 59 bodů (asi reklama na štramberské uši; kromě autorky blahopřejeme též modelceUsmívající se).
Vítězná fotografie:
Zatímco probíhalo sčítání hlasů, bylo za příhodného hudebního doprovodu (zajištěného Liborem Staňkem) promítáno více než tři sta fotografií z téže exkurze. Jejich autorem byl převážně Jiří Cukr, jemuž děkujeme, že se o ně s námi podělil.
Poté byli členové sekce seznámeni s plánovanou exkurzí do SOkA Strakonice a vybíráním členských příspěvků na rok 2012. Nato předsedkyně sekce předala slovo paní doc. Marii Ryantové, jež přítomným studentům představila možnosti plánování další ústavní exkurze, oznámila konání další přednášky z cyklu "Býti archivářem" a také zmínila konferenci archivářů zemí Visegrádské čtyřky, která by se měla konat na jaře v Českých Budějovicích.

Promítání fotografií z jarní exkurze a informační schůzka pro členy sekce

23. října 2011 v 19:47

Studentská sekce České archivní společnosti

při Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


pořádá pro všechny zájemce


PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z ÚSTAVNÍ EXKURZE 2011

A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FOTOSOUTĚŽE,


jež se uskuteční v pondělí 31. října 2011 v učebně S2 v budově FF JU,
a to od 16:45 do 17:35 hodin.


Při té příležitosti proběhne informativní schůzka pro členy sekce
a bude se rozhodovat o směru a délce jarní ústavní exkurze.

Fotografická soutěž pro účastníky ústavní exkurze

21. září 2011 v 19:38
POZOR!!! PRODLUŽUJEME TERMÍN FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE!
Znovu připomínáme fotografickou soutěž, kterou vyhlásila naše studentská sekce pro účastníky jarní exkurze Ústavu archivnictví a PVH. Protože se zatím přihlásilo příliš málo zájemců, mezní termín pro odevzdání soutěžních fotografií se posouvá o týden.
Soutěžní fotografie je třeba odeslat na adresu sekcecascb@seznam.cz do 9. října!
Více informací v rubrice Fotografická soutěž.
 
 

Reklama