Exkurze fakulty

Exkurze do Kostnice, Švýcarska a Lichtenštejnska v roce 2015

29. června 2015 v 18:48 | Michal Morawetz
V již tradičním květnovém termínu se i letos konala - tentokrát již jedenáctá - odborná exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU. Paní doc. Ryantová oprášila loňský, pro nedostatek zájemců původně odložený, návrh exkurze do Kostnice, Švýcarska a Lichtenštejnska a s předstihem lze snad hned v úvodu prozradit, že se jí podařilo zorganizovat další akci plnou nezapomenutelných zážitků.

Hned prvním z nich byla návštěva Husova domu v Kostnici, ve kterém nám paní Dr. Libuse Rösch představila moderně pojatou expozici věnovanou působení Jana Husa a jeho cestě na kostnický koncil. Návštěva muzea byla patřičným úvodem k naší následující procházce po historickém centru švábského města, při níž jsme nevynechali návštěvu katedrály a míst spojených s Husovým pobytem. Prošli jsme se po břehu Bodamského jezera a někteří členové spolku Prach neodolali v roce šestistého výročí upálení Jana Husa vyhledat i domnělé místo, kde bylo tělo mistra pražské univerzity "v prach obráceno". Kvůli nedostatku času jsme museli hned první den oželet původně plánovanou zastávku v Schaffhausenu a také - což nás mrzelo o něco víc - Rýnský vodopád. Přesto až v podvečer prvního dne jsme dorazili do hostelu v Curychu.
Až na ráno druhého dne jsme si nechali prohlídku největšího města Švýcarska. Od obligátní procházky historickým jádrem nás nemohly odradit občasné přeháňky. Za zmínku z návštěvy Curychu stojí alespoň protestantský kostel sv. Petra, jehož věž se pyšní největším ciferníkem v Evropě. Obdobný program, jen v jiných kulisách, nás čekal také v Basileji. Procházka centrem města se zastávkou u katedrály z charakteristického červeného pískovce či radnice s červenou fasádou patří jistě k tomu zajímavějšímu, co lze z návštěvy Basileje připomenout. Z časových důvodů bylo nutné vynechat i tento den jedno z měst, v tomto smyslu to tentokrát odnesl Solothurn. Z Basileje jsme tedy zamířili do Bernu, hlavního města Švýcarska. I zde jsme si prohlédli město, zastavili se u orloje, ale hlavně nás zde čekala první návštěva archivu. Ve Státním archivu kantonu Bern nám pan Vinzenz Bartlome pomocí hezky připravené prezentace přiblížil postavení bernského archivu v rámci švýcarského archivnictví a stručně představil jeho fondy. S restaurátorkou paní Evou Loretzovou jsme měli možnost poznat důsledky neodborného zacházení s důležitými dokumenty a nakonec nám pan Bartlome ukázal některé významné archiválie, které tamní archiv uchovává, včetně vycpaného medvíděte, tedy zvířete, po kterém nese město jméno. V Bernu nás čekalo i ubytování.
Třetí den jsme se přesunuli do francouzsky mluvící části Švýcarska. Zastavili jsme se v jezuitském kostele ve Fribourgu u hrobu spoluzakladatele pražského Klementina, Petra Canisia. Po krátké zastávce jsme pokračovali do Lausanne, kde byla vrcholem naší návštěvy katedrála nad městem a výhled na Ženevské jezero z přilehlé terasy. Ubytování jsme měli zajištěné v Ženevě, do které jsme po poledni dorazili. Zajímavou zastávkou bylo muzeum Bodmerovy nadace, které prezentuje písemnosti z období antiky, starověkého Egypta, počátků křesťanství, z Blízkého i Dálného východu, ale vlastní také autografy osvícenských myslitelů a romantiků. Přímo ve městě jsme pak došli i ke Zdi reformace nebo k sto čtyřicet metrů vysokému vodotrysku na Ženevském jezeře. Po přístupovém molu lze dojít až téměř k vodotrysku, což představuje velký zážitek, pocítili jsme zde ale i dopad jeho náhlého vypnutí.
Největším lákadlem následujícího dne bylo město Lucern se známým středověkým mostem Kapellbrücke, ale například i se slavným Lvím památníkem z roku 1819, který upomíná na útok na Tuilerijský palác v době Francouzské revoluce. Po návštěvě Lucernu jsme se krátce zastavili v Einsiedeln, kde stojí barokní klášter a nejvýznamnější poutní místo ve Švýcarsku. Poslední návštěvou čtvrtého dne bylo městečko Rapperswil na břehu Curyšského jezera, ve kterém jsme došli k hradu. Zajímavým cílem naší cesty byl i Vaduz v Lichtenštejnsku. Ve Vaduzu jsme vystoupali strmým kopcem ke knížecímu hradu a poté se přesunuli již k poslednímu ubytování. Ubytovaní jsme byli v malém městě Romanshorn, kde si přítomní členové fotbalového družstva FC Archiváři nemohli nechat ujít možnost zatrénovat si na umělém povrchu. Jejich sportovní nadšení nemělo bohužel žádnou odezvu u ostatních účastníků exkurze, a tak zůstalo jen u tréninku.
Zajímavý program byl připraven i na poslední den naší švýcarské cesty. Navštívili jsme nejen známou klášterní knihovnu v St. Gallenu, ale také klášterní archiv, jehož fondy nám poutavě představil pan Jakob Kuratli. Poté jsme se již vydali na dlouhou cestu domů.
Při zpáteční cestě nechává paní doc. Ryantová pravidelně hlasovat o nejatraktivnějších místech proběhlé exkurze i o přáních na tu další. Nápad vyrazit do Švýcarska vyšel již z předloňského hlasování a jsme rádi, že se ho povedlo uskutečnit. Chtěli bychom proto poděkovat paní Ryantové, že tak organizačně náročnou akci pro nás na naše přání připravila. K příjemné náladě mezi pětadvaceti studenty a absolventy tentokrát přispívala i paní dr. Martínková a svým dílem samozřejmě i pan řidič Volenec!Exkurze do okolí Lince a Salcburku

10. května 2014 v 20:35 | Michal Morawetz
Cíl desáté odborné exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU nebyl dlouho jednoznačný. Na původně plánovaný pětidenní výlet do Švýcarska se nepřihlásil dostatek nadšenců, a proto byla cesta do této destinace odložena. Dvě desítky studentů a absolventů mohly místo toho poznat pod vedením doc. Ryantové okolí Lince a Salcburku.
První zastávkou třídenní archivářské exkurze byl příznačně Oberösterreichisches Landesarchiv v Linci. Ředitel archivu Dr. Gerhart Marckhgott nás vlídně přijal, vysvětlil nám, jaké místo zaujímá linecký archiv ve struktuře rakouských archivů, stručně představil fondy a obšírněji pohovořil o výhodách a problémech digitalizace. V depozitáři nás velmi zaujal ukázkou jedinečných archiválií, snad nejvíce neobvykle provedeným urbářem z 13. či 14. století, v němž byla evidence prováděna na destičkách ze včelího vosku. Po návštěvě archivu jsme se krátce zastavili na nedalekém Barbařině hřbitově u hrobu šumavského rodáka, spisovatele Adalberta Stiftera. S jeho jménem jsme se setkávali nejen na mnoha dalších místech hlavního města rakouské spolkové země Horní Rakousy, ale zanedlouho také v Kremsmünsteru, kde studoval.
V Kremsmünsteru jsme si našli čas na prohlídku benediktinského kláštera. Při návštěvě klenotnice jsme mimo jiné viděli pohár z 8. století, který Tassilo III. daroval klášteru v době jeho založení. V klášterním kostele se nachází symbolický náhrobek Tassilova syna Gunthera, jehož zabití kancem bylo podle legendy podnětem k založení kláštera. K "archivářsky" zaměřené exkurzi patřila samozřejmě i návštěva klášterní knihovny, která patří mezi největší a nejstarší v Rakousku. Většinu z nás zaujaly také vodní nádrže na chov ryb a jedna z nejvýznamnějších historických observatoří na světě, tzv. Matematická věž z poloviny 18. století, která je součástí klášterního areálu.
První den exkurze jsme se ještě zastavili ve Steyru, třetím největším městě Horních Rakous, a po krátké zastávce u nedalekého barokního poutního kostela Christkindl jsme se vydali do Lipna nad Vltavou, kde jsme byli po dobu exkurze ubytovaní.
Úterý 6. června bylo téměř celé vyhrazené pro návštěvu Salcburku. Hlavní město stejnojmenné spolkové země nás přivítalo slunným počasím, které nám zpříjemnilo prohlídku historického centra města zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. Zahrady zámku Mirabell, arcibiskupská rezidence, dóm sv. Ruperta a přilehlé náměstí, klášter sv. Petra, Mozartův rodný dům a například nejstarší dosud fungující ženský klášter v Evropě, benediktinský klášter Nonnberg (založený na počátku 8. století) patří k nejznámějším místům Salcburku. Vystoupali jsme také na nejvýraznější dominantu města - pevnost Hohensalzburg, ze které byl krásný výhled na město a Alpy.
Při cestě ze Salcburku jsme se zastavili v lázeňském městě Bad Ischl. V Bad Ischlu stojí Císařská vila, letní sídlo rakouského císaře Františka Josefa I., a zároveň místo, ve kterém císař sepsal v červenci 1914 známý manifest "Mým národům!". V době našeho příjezdu byla bohužel hlavní brána k parku obklopujícímu vilu již uzavřena. Večer jsme se mohli všichni navzájem lépe poznat při stolní hře s archivní tematikou, která se protáhla až do nočních hodin.
Pochmurná nálada středečního deštivého rána korespondovala s dopoledním plánem naší exkurze. V bývalém koncentračním táboře v Mauthausenu jsme si připomněli stinnou stránku dějin minulého století. Přes občasné přeháňky jsme nevynechali návštěvu barokního augustiniánského kláštera St. Florian, ve kterém v polovině 19. století působil jako varhaník rakouský romantický skladatel Anton Bruckner. Bruckner byl po Stifterovi a Mozartovi třetí osobností, s jejímž jménem jsme se v navštívených lokalitách často setkávali.
Již v Dolních Rakousích se nachází benediktinský klášter Melk, který nechyběl na našem itineráři. Barokní stavba z první poloviny 18. století je dnes chráněná jako součást kulturního dědictví UNESCO. Pro nás v ní byla největším lákadlem klášterní knihovna s 85 000 uchovávanými svazky. Při zpáteční cestě jsme se ještě krátce zastavili na renesančním zámku Schallaburg, který je známý díky terakotovému podloubí s četnými reliéfy. Poslední naší zastávkou byl zámek Artstetten, bývalé sídlo Františka Ferdinanda d'Este a jeho rodiny.

Ačkoli byla exkurze původně náhradní variantou za neuskutečněnou cestu do Švýcarska, rozhodně nebyla jen její náhražkou, ale zcela rovnocennou alternativou. Poznali jsme významná místa zejména Horních, ale částečně také Dolních Rakous a Salcburska. Navíc se potvrdilo, že je mnohem důležitější, s kým jedete, než kam. Pohodová atmosféra je již tradiční přidanou hodnotou archivních exkurzí. Poděkování proto patří všem těm, kteří se akce zúčastnili a zejména paní doc. Ryantové za uspořádání další nezapomenutelné exkurze!

Exkurze do Rakouska, Slovinska a severní Itálie v roce 2013

18. května 2013 v 15:52 | Michal Morawetz
Ve dnech 6. - 10. května 2013 se uskutečnila již devátá odborná exkurze Ústavu archivnictví a PVH FF JU v Českých Budějovicích. Letos jsme během pěti dnů navštívili historické země Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Furlánsko, tedy součásti dnešního Rakouska, Slovinska a severní Itálie. Mezi čtyřmi desítkami účastníků exkurze nechyběli samozřejmě ani členové naší sekce - a to nejen ti, kteří mají exkurzi povinnou v rámci studia, ale i ti, kteří jezdí již pravidelně kvůli zážitkům a dobré atmosféře, jimiž jsou tyto exkurze pověstné.
První den jsme dorazili do Štýrského Hradce, hlavního města této spolkové země, a hned jsme zamířili do Steiermärkisches Landesarchivu, s šedesáti třemi tisíci běžných metrů archiválií největšího zemského archivu v Rakousku. Čekalo nás zde milé přijetí paní Elisabeth Schöggl-Ernst, která nám nejprve stručně přiblížila rakouské archivnictví a ukázala zajímavé prameny z fondů archivu, poté nás s pomocí svých kolegů provedla depozitáři a představila moderně vybavenou restaurátorskou i knihvazačskou dílnu a studio pro reprodukci a digitalizaci archiválií. Návštěvu archivu jsme zakončili na výstavě historických fotografií a interaktivně zakusili i temnou komoru (camera obscura). Druhým cílem naší exkurze byl zámek Eggenberg, svými někdejšími majiteli spojený i s jihočeským prostředím. Prohlédli jsme si jeho exteriér, zámecký park s několika pávy a zamířili zpět do centra města, kde nás po procházce historickým jádrem a návštěvě mausolea Ferdinanda II. čekalo ubytování.
V úterý jsme po krátké zastávce u Eggenberského mausolea v Ehrenhausenu přejeli do Slovinska. V lehce deštivém Mariboru jsme si prohlédli centrum města, nevynechali jsme Starou trtu, již přes čtyři sta let rostoucí a plodící vinnou révu, a navštívili Pokrajinski arhiv. Jeho ředitel, pan Ivan Fras, nás seznámil se svým pracovištěm; viděli jsme badatelnu, depozitář i malou výstavu staré, v archivu ale dříve využívané výpočetní techniky. Naše cesta pokračovala přes Ptuj, jedno z nejstarších slovinských měst, a Celji. V obou městech jsme si prohlédli nejvýznamnější památky a pokračovali jsme do hlavního města Slovinska, Ljubljany. Úzké ulice centra města daly nejprve vyniknout profesnímu umění našeho řidiče autobusu, poté jsme se ubytovali a v klidu si užili podvečerní procházku.
Prohlídkou Ljubljany jsme pokračovali ve středu ráno. Rozcvičkou pro nás byl výstup na tamní hrad a viděli jsme zbytek pamětihodností města i s dílem architekta Josipa Plečnika (promenáda, pyramida v římském opevnění). Na cestě z Ljubljany jsme se krátce zastavili v Kranji, městě spojeném s osobností slovinského básníka France Prešerena, a zamířili do Postojnských jeskyní. Tyto přes dvacet kilometrů dlouhé krasové jeskyně, navštěvované od počátku 19. století, dokonce vyhrály naše hlasování o nejzajímavější místo, které jsme při exkurzi navštívili. Podobné nadšení v nás vzbudil románský, opevněním obehnaný kostel v Hrastovlje, v jehož interiéru se dochovaly fresky znázorňující výjevy z Bible i tanec Smrti. Mořský vzduch nás poprvé ovanul v Koperu na jaderském pobřeží. Po procházce městem jsme pokračovali do dalšího přímořského města - Piranu.
V Piranu jsme přespali do čtvrtka, prohlédli si rybářské městečko s Tartiniho náměstím, domy s benátskou architekturou, došli ke katedrále sv. Jiří a po zážitky nabitých dnech ve Slovinsku jsme odjeli do Itálie. Za slunečného počasí jsme dorazili do Terstu, prošli si město, vylezli na hradní vrch s pevností a dómem a zamířili k zámku Miramare, rodinnému sídlu mexického císaře Maxmiliána. Po prohlídce exteriéru zámku a odpočinku v tamním parku nás čekala Aquileia, bývalé římské město a někdejší sídlo patriarchátu. V tamní bazilice jsou dochované mozaiky ze 4. století a karolinské fresky. Starou římskou cestou jsme pokračovali do furlánského centra Udine, prohlédli si jeho nejvýznamnější památky a po krátké zastávce v bývalém langobardském centru Cividale del Friuli odjeli z Itálie. V podvečer jsme dorazili do hlavního města spolkové země Korutan, do rakouského Klagenfurtu. Ubytovali jsme se a večer příjemně strávili grilováním, které připravil náš řidič.
Prohlídku města jsme si nechali na poslední den. Hned dopoledne nás v Kärtner Landesarchivu čekal zástupce ředitele pan Wilhelm Deuer, který nás celým archivem provedl, ukázal nám výstavní prostory, badatelnu, depozitář i dílny. Možná nejzajímavější pro nás byla sama budova navržená přímo pro archiv. Po návštěvě archivu jsme si prohlédli památky Klagenfurtu a vydali se na cestu domů.
Během příjemně strávených pěti dnů v zahraničí jsme mnohé viděli, leccos se naučili a poznali, dobře se bavili a navíc si protáhli končetiny svižnou chůzí. Uspořádat takovou akci samozřejmě není snadné, a proto patří naše poděkování všem, kteří se na organizaci exkurze a jejím průběhu podíleli, zejména paní docentce Ryantové, díky jejímž vynikajícím organizačním schopnostem a trpělivosti jsme vše stihli a zvládli."Vrcholové foto" z ljubljanského hradu (foto Jiří Cukr)

Několik slov k ústavní exkurzi do východních Čech, Kladska a Polska

18. května 2012 v 20:42
(Foto Marie Ryantová)

Ve dnech 7. až 10. května 2012 se deset členů (aneb "tvrdé jádro") naší studentské sekce vydalo na exkurzi pořádanou Ústavem archivnictví. Nechyběl ani předchozí předseda sekce Jiří Cukr, bez kterého už si exkurze ani nedovedeme představit (zúčastnil se již pošesté). Cestovali jsme v malém počtu, což nám umožnilo blíže se seznámit s ostatními účastníky.

V pondělí ráno jsme nabrali severovýchodní kurs a zamířili do Humpolce, kde se nás ujal další bývalý předseda naší studentské sekce Pavel Holub. Představil nám Humpolec jako město mnoha zajímavostí a umožnil nám i adrenalinový výstup na věž kostela sv. Mikuláše. Poté jsme celí zvědaví hledali Státní oblastní archiv v Zámrsku - nakonec jsme jej našli, ale dovnitř jsme se bohužel nedostali. Následovala návštěva Opočna, Dobrušky a Nového Města nad Metují, načež jsme se přesunuli za polskou hranici a s nadšením si prohlédli historickou papírnu Duszniki Zdrój. Poslední zastávkou toho dne byl Náchod.

Druhý den jsme zahájili prohlídkou kláštera v Broumově a pak jsme zamířili do Polska do dalšího významného duchovního centra - totiž do Wambierzyc. Kromě samotného poutního kostela jsme si tam prohlédli i pohyblivý betlém a prošli kalvárii s pozoruhodným výhledem. Další zajímavé zážitky nám poskytlo Kladsko, kde jsme po prohlídce centra města a zdejšího kostela (v němž je pochován Arnošt z Pardubic), sestoupili do podzemí a úzkými chodbami dospěli až k monumentální pevnosti z 18. století.

I ve středu jsme setrvali v Polsku a dopoledne jsme opět věnovali církevním památkám, a to poutním místům Krzeszów a Bardo (Varta). Pak jsme si důkladně užili prohlídku zámku Ksiąź, který nás lákal nejen svou velikostí, interiéry a terasovitými zahradami, ale i systémem podzemních chodeb, vybudovaným nacisty. Zastavili jsme se ještě ve Świdnici, kde nás okouzlil hrázděný barokní "kostel míru," a večer jsme strávili procházkou po Wrocławi.

Ve Wrocławi jsme se zdrželi do dalšího dne, kdy nás konečně čekala prohlídka archivu. Naší zvědavosti se otevřelo Archiwum Państwowe, kde jsme byli velice vlídně přijati. Prohlédli jsme si mnoho pozoruhodných archiválií, několik depozitářů, restaurátorské i digitalizační pracoviště, ovšem nejvíce se nám do paměti zaryl "pruský systém ukládání archiválií," který nás poněkud znepokojil. Závěrem naší exkurze byla prohlídka historické budovy wrocławské univerzity včetně honosné barokní Auly Leopoldiny a výstupu na vyhlídkovou věž.

(Hliníkova pamětní deska v Humpolci)

I když některé věci nevyšly podle našich představ, již záhy jsme je začali brát s humorem a budeme se jimi ještě dlouho bavit. Toho, co nás během exkurze zaujalo, bylo samozřejmě mnohem více. Příjemnou atmosféru dokreslilo ještě nádherné počasí. Na tuto exkurzi budeme určitě dlouho vzpomínat, zvlášť když se příští rok nejspíše konat nebude. Důvodem je velká konkurence a nízký počet studentů archivnictví. O to více starostí měla paní docentka Ryantová a její asistentka paní Jana Kryeziu s uspořádáním této náročné akce, a proto jim touto cestou chceme co nejsrdečněji poděkovat.

Poděkování patří i panu řidiči, hlavně za jeho profesionalitu a smysl pro humor Usmívající se


(Wambierzyce)

Další fotografie viz v galerii.

Exkurze Ústavu archivnictví v roce 2012

12. března 2012 v 15:08
Ústav archivnictví a PVH připravuje na letní semestr další odbornou exkurzi, která se bude konat ve dnech 7. - 11. května 2012 a bude směřovat (podle přání studentů) do východních Čech, Kladska a Polska. Cena by neměla přesáhnout 3 000 Kč (významným faktorem je i počet účastníků).

Program exkurze a další informace viz na adrese http://uap.ff.jcu.cz/news/exkurze-ustavu-archivnictvi-v-roce-2012

Závazné přihlášky včetně zálohy ve výši 1000 Kč je nutné odevzdat paní Kryeziu do 31. března. Celkovou cenu bude třeba uhradit do 25. dubna.

Odborná exkurze Ústavu archivnictví: Markrabství moravské, slezská knížectví a východní Čechy - POZOR, ZMĚNA!

25. dubna 2011 v 21:41
Z důvodu nízkého zájmu se exkurze uskuteční ve zkráceném termínu od 9. do 11. května 2011.

Ústavní exkurze 2010

22. března 2010 v 16:50
Ve dnech 3.-7. května 2010 se uskuteční odborná exkurze Ústavu archivnictví a PVH. Cílem bude tentokrát Slovensko a Maďarsko - historické uherské království. V plánu je mj. návštěva těchto míst: Bratislava, Nitra, Topolčianky, Banská Štiavnica, Zvolen, Poprad, Levoča, Špišský hrad, Košice, Miškolc, Eger, Budapešť, Ostřihom, Komárno, Ráb a další. Závazné přihlášky a nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč je nutné odevzdat u paní Kryeziu do 31. března. Celkovou cenu 3600 Kč bude třeba uhradit do 20. dubna. CESTOVNÍ PAS NENÍ NUTNÝ, STAČÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ. Bližší informace včetně referátů jsou na ústavní nástěnce v přízemí fakulty nebo ZDE.

Ústavní exkurze 2009 - jižní Morava a Dolní Rakousy

2. září 2009 v 12:16

Jen stručně poinformujme o letošní exkurzi Ústavu archivnictví a PVH Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem tentokrát byly krásy jižní Moravy a Dolních Rakous, tedy oblast, kterou jsme si loni sami za cíl exkurze vybrali.
První den 12. 5. ráno nám přeprchalo a v Třebíči i pršelo. Vzhledem k tomu, že prohlídka zdejší krásné baziliky se odehrávala částečně i venku, nebylo to ideální. Stejně jako procházka židovskou čtvrtí. Poté však pršet přestalo a mračna ustupovala. Na zámku v Náměšti nad Oslavou nás asi nejvíc zaujala knihovna a poté "třináctá komnata" - originály barokních soch z mostu přes Oslavu uchovávané v depozitáři. Do Předklášteří u Tišnova jsme dorazili za slunečného počasí. Největší vzpomínka se omezí na povzdech: Ach, ta průvodkyně:-) Zámek v Rájci nám otevřeli doslova vteřinu po dvanácté, protože jsme přijeli akorát se zavírací dobou. Absolvovali jsme tak jedinečnou prohlídku objektu, který byl již připraven k nocování. Ještě zápis do návštěvní knihy, foto s císařem Josefem II. a rychle do autobusu, protože nás ještě čekají Boskovice. Prohlídka města v pozdním odpoledni už asi lidem moc nedala, většina se těšila na večeři. A dočkala se. Po jídle už následoval jen přejezd do Skalního mlýna u Blanska na okraji Moravského krasu v blízkosti Kateřinské jeskyně. Ubytování bylo skutečně luxusní.
Druhý den se vyjíždělo tradičně v 7.00 hodin a první zastávkou se stal Moravský zemský archiv v Brně. Moderní budovou nás provedl doslova od sklepa po střechu PhDr. Radomír Ševčík. Prohlídka trvala asi tak přibližně tři hodiny! Uch… Takže na historické centrum Brna, kam jsme se přesunuli MHD, bohužel moc času nezbylo. Ještě že slunečné počasí přispívalo k lepší náladě. Nedaleko Brna ležící Rajhrad se nám nejprve prezentoval jako sídlo SOkA Brno-venkov s velice milými pracovníky a zajímavým muzeem archivních kartonů. Poté jsme navštívili sousední klášter s Památníkem moravského písemnictví. Až na dochovanou knihovnu se tady smělo k překvapení fotit dle libosti. Kvůli zdržení v MZA se musel trochu redukovat program, a proto se Lednicí jen projelo a ve Valticích jsme si pouze u zámku vyslechli referáty. Poté nás totiž čekal vrchol dne a zřejmě pro většinu jeden z nejlepších zážitků celé exkurze - návštěva vinného sklípku se vším všudy. Nocování tentokrát proběhlo v domově mládeže v Břeclavi.

Další den začal zastávkou u břeclavského obchodního domu a poté jsme se přes hraniční přechod v Mikulově dostali do Rakouska. Počasí se však zhoršilo a začalo intenzivně pršet, takže prohlídka města Tulln nebyla zrovna příjemným zážitkem. Benediktinský klášter Göttweig nás místo krásných výhledů do údolí Dunaje přivítal hustou mlhou, kdy jsme sotva dohlédli na vrchol věží. Poté jsme se zastavili ve městě Krems an der Donau, odkud jsme pokračovali malebným údolím řeky Kamp do dalšího benediktinského kláštera Altenburg. Krátkým zastavením na zámku Rosenburg se čtvrteční itinerář uzavřel, ačkoli podle plánu jsme měli ještě navštívit města Horn, Hardegg, Retz a Eggenburg! Po jistých problémech s večeří a s epizodní zastávkou na hraničním přechodu v Hatích v pseudorestauraci jsme se okolo 22.00 hod. vrátili do Břeclavi (Penzion U Michlů), kde jsme se nakonec i najedli, i když někteří na jídlo čekali hodně dlouho… Další noční program nechávám bez komentáře.
Poslední den 15. 5. jsme zahájili prohlídkou SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově. Následovala individuální prohlídka města. Podle svého jsme si v rychlosti prošli také starobylé Znojmo a den jsme ukončili prohlídkou zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Do Českých Budějovic jsme se unaveni, ale plni nových zážitků a poznatků, vrátili přesně v 18.00 hodin, takže všichni stihli své vlaky (někteří jen takt tak) i autobusy do svých domovů.

Výběr publikovatelných fotografií z exkurze je v galerii. Další přibudou po vyhlášení výsledků fotosoutěže.


Jednodenní exkurze pořádané Ústavem archivnictví a PVH

27. ledna 2009 v 21:28
 • 9. 1. 2006 - Praha, Národní filmový archiv
 • 7. 12. 2006 - Praha, výstava "Slezsko - perla v České koruně", prohlídka prostor na Pražském hradě spojených s dějiny správy v Čechách
 • 4. 4. 2007 - Praha, výstava "Rozhovor se smrtí - Bohuslav Hasištejnský, básník jagelonské doby", prohlídka strahovské knihovny a knihovny františkánů u Panny Marie Sněžné
 • 21. 11. 2007 - Praha, výstava "Codex gigas", prohlídka Bílé hory a Vyšehradu
 • každoročně - Zlatá Koruna (klášter a depozitář starých tisků a prvotisků) a Strahov (knihovna)
 • každoročně - Praha, Národní archiv
 • každoročně - Praha, Národní knihovna

Pravidelné jarní vícedenní exkurze pořádané Ústavem archivnictví a PVH

20. srpna 2008 v 12:03
 • 2005 - západní Čechy, Plzeň, Plasy, Teplá, Kynžvart
 • 2006 - Rakousko, Weitra, Zwettl, Melk, Artstetten, Moravské pole, Heiligenkreuz, Klosterneuburg, Krems
 • 2007 - západní Čechy a Horní Falc, Horažďovice, Rabí, Velhartice, Klatovy, Domažlice, Horšovský Týn, Kladruby, Cheb, Plavno, Waldsassen, Amberg
 • 2008 - severní Čechy, Lužice, Sasko, Sychrov, Liberec, Frýdlant, Hejnice, Zhořelec, Budyšín, Žitava, Ojvín, Drážďany, Moritzburg, Míšeň, Pirna, Děčín, Česká Lípa, Zákupy
 • 2009 - jižní Morava, Dolní Rakousy, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Porta Coeli, Rájec, Boskovice, Brno, Rajhrad, Valtice, Tulln, Göttweig, Krems a. d. Donau, Altenburg, Rosenburg, Mikulov, Znojmo, Jaroměřice nad Rokytnou
 
 

Reklama