Odpoledne s humanoidy 2017

31. ledna 2018 v 13:57 | František Exner |  Činnost sekce
I v roce 2017 se členové ČBSS ČAS podíleli na organizaci akce "Odpoledne s humanoidy" konané na Filozofické fakultě JČU. Akce se konala 17.5. 2017. Tématem bylo skriptorium, návštěvníci si zde mohli vyzkoušet psát písmem kanzlei či kurzívou, kde měli na výběr mezi normálním papírem či imitací pergamenu, dále si mohli poskládat erby, vyrobit si vlastní kodex... Samozřejmostí bylo i občerstvení. Zároveň chci moc poděkovat Michaele Hanzalové za pomoc.
 

Exkurze do Prahy

31. ledna 2018 v 13:44 | František Exner |  Činnost sekce
12.5.2017 se konala exkurze do Prahy v rámci předmětu Kodikolodie a epigrafika, které se účastnili i členové ČBSS ČAS. Prošli jsme si vybrané historické knihovny, kde za zmínku stojí Strahovská knihovna. Exkurzi jsme zakončili procházkou po Václavském náměstí.

Výroční zpráva za rok 2017

31. ledna 2018 v 12:57 | František Exner |  Výroční zprávy
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Během roku 2017 do Českobudějovické studentské sekce vstoupilo několik nových členů a to nejen z řad prváků ale i druháků, kteří se zajímali o dění sekce. K 31. prosinci 2017 sekce čítala celkem 24 členů.
Prvním setkáním roku 2017 byla valná hromada, která se konala 9. března 2017 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Členové Českobudějovické studentské sekce byli seznámeni s výroční zprávou za rok 2016 a s pokladní zprávou za rok 2016, také byly jako tradičně vybrány členské příspěvky a zvolen nový výbor sekce. Na pozicích předsedy, místopředsedy, pokladní a členů výboru byli zvoleni: František Exner, Milada Blahoutová, Ivana Benešová, Michal Morawetz a Jiří Maděra. Následně se předseda ČBSS ČAS účastnil valné hromady Čas v Praze kde přednesl zprávu o činnosti sekce za rok 2017 a převzal ročenky za rok 2016.
Minulý rok tj. 12. května 2017 se uskutečnila exkurze v rámci předmětu Kodikologie a epigrafika, v rámci této exkurze jsme navštívili vybrané historické knihovny v Praze zde za zmínku stojí návštěva knihovny na Strahově. Exkurzi jsme završili procházkou po Starém městě.
Mimo této exkurze se členové ČBSS ČAS podíleli na každoroční celofakultní akci pod názvem Odpoledne s humanoidy. Zde členové přiblížili svůj obor laické veřejnosti prostřednictvím různých úkolů souvisejících se studovaným oborem. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet poskládat erby, psát Bastardou či písmem Kanzlei (zde měli na výběr psát na obyčejný papír čí na hnědý balicí papír připomínající pergamenové svitky), vyrobit si své originální kodexy či přiřadit bankovky k různým historickým obdobím.
Druhá exkurze již v rámci Českobudějovické studentské sekce se konala 26. října 2017. Při této zmiňované exkurzi jsme navštívili Český Krumlov, kde jsme si s průvodcovským výkladem prohlédli okolí a dobově vybavené interiéry krumlovského zámku. Exkurzi jsme završili prohlídkou historického centra města.
Všechny pozvánky, oznámení, příspěvky, zprávy o našich aktivitách a mnohem víc si i nadále můžete prohlédnout na našich webových stránkách http://sekcecascb.blog.cz/ a na facebooku.

Kam dál

Reklama