Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS

15. října 2018 v 23:50 | David Hajs |  Zápisy z valných hromad
Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS
Pondělí 21. května 2018 v 16:30 v učebně S2 na Filozofické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přítomni: Benešová Ivana, Černotíková Barbora, Hajs David, Hejda Milan, Józsová Denisa, Mareček Jakub, Marešová Dana, Štiková Martina.

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2017
2. Pokladní zpráva za rok 2017
3. Vybírání členských příspěvků na rok 2018
4. Volba výboru
5. Plánování dalších aktivit
6. Diskuze a návrhy


Zápis ze schůze:

Ad 1: Po uvítání členů sekce pokladníkem Ivanou Benešovou, jež zastupovala nepřítomného předsedu Františka Exnera, došlo k představení zprávy o činnosti sekce za rok 2017. Výroční zpráva je dostupná na adrese: http://sekcecascb.blog.cz/1801/vyrocni-zprava-za-rok-2017

Ad 2: Pokladní Ivana Benešová rovněž informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce, výdajích a příjmech za rok 2017.

Ad 3: Přítomní členové odevzdali příspěvky na rok 2018, nepřítomní členové byli písemně upozorněni na možnost zaslaní příspěvků na účet ČAS.

Ad 4: Dosavadní předseda František Exner rezignoval na svou funkci, o čemž byla sekce zpravena písemnou formou. Novým předsedou byl zvolen David Hajs, pokladníkem byla znovuzvolena Ivana Benešová. Dalšími členy výboru se stali Barbora Černotíková, Jakub Mareček a Dana Marešová.

Ad 5: Členové sekce projednali několik námětů na budoucí společné akce. Návrh na exkurzi do Saska, jež by byla především spojena s návštěvou archivu v Drážďanech, byl většinou přítomných schválen. Cesta je naplánována na první nebo druhý týden v září, přesný termín bude dodatečně stanoven. Dalším bodem byl návrh exkurze s podobným zaměřením do Litomyšli, její obsah bude v následujícím období ještě podrobněji prodiskutován.

Ad. 6: Nový člen sekce Milan Hejda se nabídl v nadcházejících měsících převzít funkci pokladníka za Ivanu Benešovou, která funkci z důvodu brzkého absolvování studia opustí. Žádné jiné připomínky či podněty nebyly vysloveny.

Valná hromada skončila v 17:00.
 

Odpoledne s humanoidy 2017

31. ledna 2018 v 13:57 | František Exner |  Činnost sekce
I v roce 2017 se členové ČBSS ČAS podíleli na organizaci akce "Odpoledne s humanoidy" konané na Filozofické fakultě JČU. Akce se konala 17.5. 2017. Tématem bylo skriptorium, návštěvníci si zde mohli vyzkoušet psát písmem kanzlei či kurzívou, kde měli na výběr mezi normálním papírem či imitací pergamenu, dále si mohli poskládat erby, vyrobit si vlastní kodex... Samozřejmostí bylo i občerstvení. Zároveň chci moc poděkovat Michaele Hanzalové za pomoc.

Exkurze do Prahy

31. ledna 2018 v 13:44 | František Exner |  Činnost sekce
12.5.2017 se konala exkurze do Prahy v rámci předmětu Kodikolodie a epigrafika, které se účastnili i členové ČBSS ČAS. Prošli jsme si vybrané historické knihovny, kde za zmínku stojí Strahovská knihovna. Exkurzi jsme zakončili procházkou po Václavském náměstí.

Kam dál

Reklama