Nový výbor sekce pro rok 2017

13. března 2017 v 16:17 |  Seznam členů
Předseda: František Exner
Místopředsedkyně: Milada Blahoutová
Pokladní: Ivana Benešová
Člen výboru: Michal Morawetz
Člen výboru: Jiří Maděra
 

Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS

13. března 2017 v 16:16 |  Zápisy z valných hromad
9. března 2017 v 17 hodin v učebně S8 na Filozofické fakultě JU v ČB

Přítomni: Blahoutová Milada, Černotíková Barbora, Exner František, Hajs David, Józsová Denisa, Maděra Jiří, Mareček Jakub, Morawetz Michal, Soušková Karolína

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2016
2. Pokladní zpráva za rok 2016
3. Vybírání členských příspěvků na rok 2017
4. Volba výboru
5. Plánování dalších aktivit a diskuze

ad 1.: Po uvítání přítomných přečetla předsedkyně sekce výroční zprávu za rok 2016.

ad 2.: Pokladní sekce bohužel nebyla přítomna, dodala ovšem informace o hospodaření v roce 2016, které přednesla předsedkyně sekce.

ad 3.: Některé členské příspěvky, které od roku 2016 činí pro studenty 150 Kč, byly vybrány na místě v hotovosti. Členové sekce byli upozorněni na to, že nově mohou posílat své příspěvky na účet ČAS.

ad 4.: Novým předsedou sekce byl zvolen František Exner. Místopředsedkyní byla zvolena Milada Blahoutová, která působila ve výboru již v minulém roce. Ve funkci pokladní byla potvrzena Ivana Benešová. Členy výboru byli zvoleni Michal Morawetz, dlouholetý místopředseda, a nově Jiří Maděra.

ad 5.: Přítomní byli upozorněni na konání valné hromady ČAS v Praze 21. března 2017, k prezentaci činnosti sekce v roce 2016, předání členských příspěvků a převzetí ročenek ČAS se přihlásili František Exner a Jiří Maděra.
Byla navržena exkurze do Příbrami s tím, že bude upřesněn termín konání.
Dále byla navržena návštěva výstavy v SOA Třeboň s názvem "Goethe a jihočeská šlechta".
Členové sekce byli také upozorněni na konání semináře "Přeshraniční příběhy vody a dřeva" na Univerzitě v Pasově v květnu 2017.
Byla nabídnuta spolupráce se studentskou organizací AIESEC.
Valná hromada skončila v 17:45.

Výroční zpráva za rok 2016

13. března 2017 v 16:14 |  Výroční zprávy
V průběhu roku 2016 vstoupilo do Českobudějovické studentské sekce několik nových členů. V říjnu to byla část studentů z řad prvního ročníku, ale již dříve vstoupilo do sekce několik studentů z ročníků vyšších, kteří se např. podíleli na některých aktivitách sekce a začali se tak více zajímat o dění v ČAS. K 31. prosinci 2016 tak má sekce celkem 22 členů.
Prvním setkáním roku 2016 byla valná hromada, jež se konala 1. března 2016 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přítomní byli seznámeni s výroční zprávou za rok 2015 a s pokladní zprávou za rok 2015, dále byly vybrány členské příspěvky na nový rok a zvolen staro-nový výbor sekce. Na pozicích předsedy, místopředsedy, pokladní a člena výboru byli ponecháni po řadě Barbora Černotíková, Michal Morawetz, Ivana Benešová a Ivana Lovětínská. Novou členkou výboru byla zvolena Milada Blahoutová. Dvě členky se pak zúčastnily valné hromady ČAS v Praze, kde přednesly zprávu o činnosti sekce za rok 2015 a předaly členské příspěvky.
Jedinou exkurzí zorganizovanou studentskou sekcí byla exkurze do Prahy dne 9. prosince. Členové navštívili Pražský hrad, prohlédli si Staré Město a podívali se na vánoční trhy na Staroměstském náměstí.
Rok byl završen dlouho připravovanou akcí Pasování nových členů sekce a křest maskota, která se konala v Klubu malých pivovarů v Českých Budějovicích. Paní doc. Marie Ryantová pasovala nové členy studentské sekce obyčejnou tužkou, nejdůležitější zbraní každého archiváře, kterou pak členovi předala spolu s odznakem s logem studentské sekce. Čestným členem sekce byl jmenován i pan doc. Miroslav Novotný z Ústavu archivnictví a pomocných věd historických na FF JU. Dalším bodem programu byl křest nového maskota sekce, látkové myšky, která byla pojmenována archivářským jménem Skartovačka. Vrcholem večera bylo překvapení pro paní doc. Ryantovou, předání sborníku s recesistickými články připravenými současnými i bývalými členy studentské sekce. Nápad se zrodil po exkurzi do Švýcarska v květnu 2015, sborník je jakýmsi poděkováním paní docentce za organizaci těchto exkurzí.
Všechny pozvánky, oznámení, příspěvky, zprávy o našich aktivitách a mnohem víc si i nadále můžete prohlédnout na našich webových stránkách http://sekcecascb.blog.cz/ a na facebooku.

Kam dál

Reklama