Valná hromada ČBSS ČAS 2016

22. března 2016 v 11:27 | Barbora Černotíková |  Zápisy z valných hromad
Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS

1. března 2016 v 17:30 v učebně S10 na Filozofické fakultě JU v ČB

Přítomni: Benešová, Blahoutová, Černotíková, Lovětínská, Marešová, Morawetz

Host: doc. Marie Ryantová

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2015
2. Pokladní zpráva za rok 2015
3. Vybírání členských příspěvků na rok 2016
4. Volba výboru
5. Plánování dalších aktivit
6. Diskuze a návrhy


ad 1.: Po uvítání přítomných přečetla předsedkyně sekce výroční zprávu za rok 2015.

ad 2.: Pokladní sekce seznámila s hospodařením v roce 2015.

ad 3.: Byly vybrány členské příspěvky, které od roku 2016 činí pro studenty 150 Kč.

ad 4.: Novou členkou výboru se stala Milada Blahoutová, která nahradila Stanislava Bečváře. Ostatní členové byli ve svých funkcích potvrzeni: předsedkyně Barbora Černotíková, místopředseda Michal Morawetz, pokladní Ivana Benešová, členka výboru Ivana Lovětínská.

ad 5.: Přítomní byli informováni o záměru vytvoření maskota sekce, látkové myšky, a konání akce spojené s jeho křtem a archivními soutěžemi. Dále promluvila doc. Ryantová o plánované květnové exkurzi Ústavu archivnictví a pomocných věd historických do Bavorska. Přítomní byli upozorněni na konání valné hromady ČAS v Praze 17. března 2016.

ad 6.: Padl návrh na vytvoření tužek s logem či názvem sekce. Diskutovalo se o možných exkurzích v roce 2016 a o způsobech přilákání mladších studentů do studentské sekce.


Valná hromada skončila v 18:45.


 

Exkurze do Tábora

14. prosince 2015 v 9:53 | Barbora Černotíková |  Činnost sekce
Dne 9. 12. 2015 podnikla studentská sekce exkurzi do Tábora.

Účastníci navštívili nejprve Husitské muzeum a poté Muzeum čokolády a marcipánu.Archivní vánoční besídka

2. prosince 2015 v 15:47 | Barbora Černotíková

Kam dál

Reklama